معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
موسس قاف
گروه پویش

این مسابقه درباره چیست؟ شرکت کنندگان در این مسابقه باید بتوانند موضوع یا ایده‌ای را در ۹۰ ثانیه برای دیگران به شکل قانع‌کننده و جذابی توضیح بدهند.

شرکت کنندگان: دانش آموزان پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم

نحوه شرکت در مسابقه: به صورت انفرادی

شرط شرکت در مسابقه: برای آنکه بتوانید در مسابقات شرکت نمایید باید آموزش هایدوره مجازی استفاده نمایید. این آموزش‌ها پیش شرط ورود شما به مسابقک‌های جام خواجه نصیر طوسی است.

آغاز ثبت نام دوره ها: 15 آذر ماه
زمان گردهمایی برگزیدگان و مسابقات نیمه نهایی و نهایی: فروردین 98

gfhfghf

این مسابقه درباره چیست؟  شرکت کنندگان در این مسابقه باید بتوانند منظر خود را در یک متن منسجم با دیگران به اشتراک بگذارند. برای این کار باید توانایی بیان دقیق مسئله، اطلاع از نحوه جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به مسئله و کشف راه حل و نحوه ارائه راه حل در یک متن علمی را بدانند. برای کسب مهارت در این زمینه دوره مجازی کمک بزرگیست.
شرکت کنندگان: دانش آموزان پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم

نحوه شرکت در مسابقه:  به صورت انفرادی

شرط شرکت در مسابقه: برای آنکه بتوانید در مسابقات شرکت نمایید باید آموزش های دوره مجازی استفاده نمایید. این آموزش‌ها پیش شرط ورود شما به مسابقک‌های جام خواجه نصیر طوسی است.

آغاز ثبت نام دوره ها: 15 آذر ماه
زمان گردهمایی برگزیدگان و مسابقات نیمه نهایی و نهایی: فروردین 98

gfhfghf

این مسابقه درباره چیست؟  در این مسابقه مهم است بتوانید یک مسئله را دقیق و جذاب بیان کنید. بیان دقیق به توانایی شما در فهم و شرح مسئله، جمع آوری اطلاعات صحیح، شناخت شما از مخاطب و نحوه‌ی به اشتراک گذاری اطلاعات بستگی دارد. اطلاعات بیشتر در این زمینه را می‌توانید در دوره های مجازی ارائه خلاقانه بدست آورید.

شرکت کنندگان: دانش آموزان پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم
نحوه شرکت در مسابقه:  به صورت انفرادی / در گروه‌های دو نفره (برای شرکت به صورت گروهی باید ثبت نام جداگانه ثصورت بگیرد و تا پیش از مسابقات گروه خود را اعلام کنید)

شرط شرکت در مسابقه: برای آنکه بتوانید در مسابقات شرکت نمایید باید آموزش های دوره مجازی استفاده نمایید. این آموزش‌ها پیش شرط ورود شما به مسابقک‌های جام خواجه نصیر طوسی است.

آغاز ثبت نام دوره ها: 15 آذر ماه
زمان گردهمایی برگزیدگان و مسابقات نیمه نهایی و نهایی: فروردین 98

gfhfghf

در این مسابقه افراد پس از شرکت در دوره جامع به گروه‌های ۴ نفره تقسیم میشوند و مسابقه به شکل مناظره بین گروه‌ها برگزار میشود. شرکت کنندگان باید بتوانند در مورد گزاره تعبین شده از سوی هیئت داوران در جهت سلب یا ایجاب یک سخنرانی علمی ارائه کنند. این سخنرانی از جهت منطق، فن بیان، رعایت ساختار مسابقه و سواد اطلاعاتی مورد بررسی هیئت داوران قرار می‌گیرد. هدف اصلی در این مناظره به هیچ‌وجه شکست تیم مقابل نیست، بلکه هر تیم می‌تواند با استفاده از شواهدی که ارائه می‌دهد و ایراداتی که به موضوع بحث دارد و یافتن شواهد کافی برای تایید استدلالشان نظرات تیم مقابل را مورد سنجش قراردهد.

gfhfghf

این مسابقه درباره چیست؟  شرکت کنندگان باید در نهایت محتوای خود را در قالب یک تصویر (اینفوگرافیک) روی مقوا یا کامپیوتر به نمایش بگذارند. برای این ارائه کسب صحیح اطلاعات، دسته بندی آنها، بهره‌مندی از هنر و خلاقیت در ارائه، شناخت مخاطبان و ارائه اطلاعات متناسب با آنها ضروری است. اطلاعات مفید در این زمینه را می توانید از طریق دوره مجازی ارائه تصویری کسب نمایید.
شرکت کنندگان: دانش آموزان پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم

نحوه شرکت در مسابقه:  به صورت انفرادی  / در گروه‌های دو نفره (برای شرکت به صورت گروهی باید ثبت نام جداگانه ثصورت بگیرد و تا پیش از مسابقات گروه خود را اعلام کنید)

شرط شرکت در مسابقه:  برای آنکه بتوانید در مسابقات شرکت نمایید باید آموزش های دوره مجازی استفاده نمایید. این آموزش‌ها پیش شرط ورود شما به مسابقک‌های جام خواجه نصیر طوسی است.

آغاز ثبت نام دوره ها: 15 آذر ماه
زمان گردهمایی برگزیدگان و مسابقات نیمه نهایی و نهایی: فروردین 98

gfhfghf