معرفی گام:

این دوره از تعدادی کارگاهِ آموزشی، بازی در فضایی  اردویی تشکیل شده است. مجموعه ای از مدل های آموزشی که برای تقویت مهارت های آزاد اندیشی در دانش آموزان طراحی شده اند. هر کدام از کارگاه‌ها، تقویت و پرورش مهارت‌هایی را دنبال می‌کنند تا در نهایت دانش‌آموزان از خلال آن به باور توانمندی و کشف ارزشمندی تعامل سازنده و ارتباط علمی با یکدیگر برسند. به این امید که فردا، آینده سازان خوش‌فکر و توانمندی باشند که از رهگذر اندیشه و فهم شرایط، و بهره مند از مهارت های پژوهش و مشتاق آموختن و دانستن، فردایی نو بسازند.

retrv
gerte

معرفی گام:

این دوره از تعدادی کارگاهِ آموزشی، بازی در فضایی  اردویی تشکیل شده است. مجموعه ای از مدل های آموزشی که برای تقویت مهارت های آزاد اندیشی در دانش آموزان طراحی شده اند. هر کدام از کارگاه‌ها، تقویت و پرورش مهارت‌هایی را دنبال می‌کنند تا در نهایت دانش‌آموزان از خلال آن به باور توانمندی و کشف ارزشمندی تعامل سازنده و ارتباط علمی با یکدیگر برسند. به این امید که فردا، آینده سازان خوش‌فکر و توانمندی باشند که از رهگذر اندیشه و فهم شرایط، و بهره مند از مهارت های پژوهش و مشتاق آموختن و دانستن، فردایی نو بسازند.

تحقق تمدن سازی

تحقق آزاد اندیشی

حرکت به سمت توسعه

در این دوره چه می گذرد؟

 

afrwewe

 

دانش آموزان برای رسیدن به این اهداف روش های علمی بحث را دنبال می‌نمایند. منظور از روش علمی در بحث، روشی است که در آن از مهارت های مناسب جهت ارتقا توانمندی های فردی بهره می‌جویند. همچنین روشی است که در آن بحث به جای مبدل شدن به جدل، با اجتناب از تعصب در راي و نظر به سوی درک بهتر مفاهیم و ارتقا دانش هر دو طرف پیش می‌رود.
بنابر آنچه گفته شد دوره به صورت کاردو(کارگاه-اردو) برگزار می شود و هر کاردو از چهار بخش اصلی تشکیل می گردد:
الف) مجموعه ای از کارگاه ها،
ب) بازی های متناسب با محتوای هر کارگاه، با هدف تعمیق آموزه ها،
ج) زندگی در فضای اردویی در کنار سایر دانش آموزان و ایجاد بستری برای به کارگیری عملی مهارت ها
د) در نهایت فعالیت یا مسابقات یا برنامه هایی که قابلیت ارزیابی و به چالش کشیدن آنان را داشته باشد و بتواند همچون نخ تسبیحی اجزا دوره را به هم متصل نگاه دارد.

شرح کلی برنامه ها:
طرح گام(گفت و گوی اندیشه محور) ویژه تمامی دانش‌آموزانی است می‌خواهند مهارت‌های کافی برای انجام یک بحث اصولی و مبتنی بر منطق داشته باشند. این طرح در قالب اردویی برای دانش آموزان ارائه خواهدشد. این طرح در ۲هفته غیرمتوالی و هر هفته ۳.5روز متمرکز ( از سه شنبه عصر تا جمعه عصر) برگزار خواهدشد.
دانش آموزان در بدو ورود با اهداف و اصول این طرح در قالب اولین کارگاه آشنا می شوند. سپس مساله ای به عنوان مساله ی اصلی سه روز آینده برای دانش آموزان مطرح می‌گردد که محوریت اردو را تشکیل خواهد داد. این مساله، از جنس مسائلی است که دانش آموزان با آن درگیر شده و درصدد پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای حل آن‌هاست. که به عنوان نمونه می‌توان به «حقوق دانش آموزی» اشاره کرد.
در حقیقت در این زمان سه روزه، دانش آموز باید بتواند:
– با یک مساله ی واقعی و جدی از جنس مسائلی که با اهداف شهرداری تهران سازگاری دارند، درگیر شود،
– مراحل حل مساله را برای آن طی کند،

شرح کلی برنامه ها:

طرح گام(گفت و گوی اندیشه محور) ویژه تمامی دانش‌آموزانی است می‌خواهند مهارت‌های کافی برای انجام یک بحث اصولی و مبتنی بر منطق داشته باشند. این طرح در قالب اردویی برای دانش آموزان ارائه خواهدشد. این طرح در ۲هفته غیرمتوالی و هر هفته ۳.5روز متمرکز ( از سه شنبه عصر تا جمعه عصر) برگزار خواهدشد.

دانش آموزان در بدو ورود با اهداف و اصول این طرح در قالب اولین کارگاه آشنا می شوند. سپس مساله ای به عنوان مساله ی اصلی سه روز آینده برای دانش آموزان مطرح می‌گردد که محوریت اردو را تشکیل خواهد داد. این مساله، از جنس مسائلی است که دانش آموزان با آن درگیر شده و درصدد پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای حل آن‌هاست. که به عنوان نمونه می‌توان به «حقوق دانش آموزی» اشاره کرد. 

در حقیقت در این زمان سه روزه، دانش آموز باید بتواند:

– با یک مساله ی واقعی و جدی از جنس مسائلی که با اهداف شهرداری تهران سازگاری دارند، درگیر شود،

– مراحل حل مساله را برای آن طی کند

در طرح گام دانش‌آموزان مجموعا 35 زنگ درسی را پشت سر خواهندگذاشت که به شرح زیراست:

تفکرنقاد: ۵ زنگ

 تقویت نوعی از تفکر که به تفکر سنجشگر یا نقاد معروف است و به دانش آموز کمک میکند به وقایع و مسائل اطراف خود با نگاه سنجشگرانه بنگرد.

مسابقات دست‌گرمی

بخش دست‌گرمی با گزار‌های سال‌های گذشته که در اختیار دانش‌آموزان قرار‌گرفته است برگزار می‌گردد. این بخش که عملا مکمل کلاس‌های ساختار و اتاق منابع است برای دانش‌آموزان تجربه و آمادگی لازم جهت شرکت در مسابقات جام خواجه نصیرالدین طوسی را فراهم می‌نماید.

آشنایی با مهارت های گفت‌وگو:6 زنگ:

اعم از جویایی، شنیدن فعال، احترام متقابل، به تعلیق درآوردن قضاوت ها، داشتن ذهن باز و آمادگی پذیرش نظرهای دیگران و …

ساختار مباحثه: 6 زنگ

به صورت کارگاهی به نقش هریک از این مهارت‌ها در یک مباحثه‌ی علمی و سپس در فرم مسابقات مناظره خواهد پرداخت.

منطق: 4 زنگ

آشنایی با انواع مفالطات منطقی و روش های تشخیص آنها در بحث، نحوه‌ی استدلال به جای مغالطه

فن بیان: 4 زنگ

یادگیری مهارت هایی چون کنترل لحن و صدا، استفاده درست از زبان بدن، مدیریت استرس سخنرانی، استفاده به جا و درست از کلمات و …

سواد اطلاعاتی: 6 زنگ

که به صورت کارگاهی در محل کتابخانه ای که برای دانش‌آموزان (با عنوان اتاق منابع) آماده سازی شده برگزار خواهد گردید.

فهم‌بافت: 4 زنگ

آشنایی با مفهوم بافت و تاثیر آن در پیشبرد صحیح تر مکالمات و بحث ها

مجلس دانش‌آموزی

فعالیتی ست که تجربه ای مشابه مجلس حقیقی برای دانش آموزان فراهم میکند. به این صورت که در سه مقطع، دانش آموزان به ارائه و طراحی طرح های خود در حوزه ی حقوق دانش آموزی و همچنین اصلاح و دفاع از آنها میپردازند و در نهایت با رای گیری بین اعضا، طرح های منتخب به تصویب میرسند. این بخش مکمل کلاس‌های سواد اطلاعاتی است.

46463