امتداد چیست؟

طرح امتداد، یک طرح تابستانه و در راستای مباحثه ی علمی میباشد که برای اولین بار در سال ۹۶ و فقط برای دختران برگزار شد.
این دپره به طور کلی ویژه ی دختران گروه سنی 16_19 بود و هدف ما ایجاد فرصتی برای تجربه ی روزهای پر نشاط در کنار امتداد یافتنِ موضوعات دوره ی مباحثه ی علمی و افزایش قدرت تحلیل و بررسی موضوعات مختلف بود.
همانطور که میدانید ، دوره ی مباحثه ی علمی بیشتر ماهیت مهارتی داشت و ما در دوره ی امتداد به دنبال تقویت تئوریِ آموخته های قبلی دانش آموختگان و به روز رسانی و افزایش آنها بودیم .

دورهای پیشین

___

اولین دوره امتداد در تابستان سال ۹۶ ویژه ی دانش آموزان دختر سنین ۱۶ تا ۱۹ سال، و در ادامه ی دوره قهرمانی مباحثه علمی برگزار شد . این دوره به منظورایجاد فرصتی برای بهتر و منطقی‌تر فکر کردن در جامعه این روزهای نوجوانان تدارک دیده شد . کارگاه‌هایی که به پرورش و ارتقای سطح فکری و تغییر دید نوجوانان به مسائل و اتفاقات مختلف علوم انسانی کمک می‌کنند ‌.در این دوره کلاسهایی برگزار شدند که از نظر ما نیاز روزِ جامعه بودند و بهتر بود تا کمی دقیق‌تر به آنها بپردازیم ؛ کلاسهایی با عنوان های زیر :سواد رسانه، فیلم‌شناخت ، بحث آزاد به زبان انگلیسی، مستند سازی و گزارش نویسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد.

این دوره به صورت ۶ کارگاه طی ۳ هفته در شهریور سال ۹۶ برگزار شد و مورد استقبال نوجوانان قرار گرفت .