دوره قهرمانی مباحثه علمی چه چیزهایی را تقویت می‌کند؟
• توانایی شنیدن نظرات مخالف
• توانایی بیان صحیح نظر خود
• توانایی گفت‌وگوی مستند (مستند صحبت کردن)
• توانایی یافتن راه‌های جدید برای مسائل
• تصور صحیح از معنای پیروزی
• علاقه‌مندی به کشف و روشن‌شدن حقیقت

به دنبال چه مهارت‌های کاربردی هستیم؟
• کسب دانش از طریق پژوهش پیرامون موضوع مورد بحث
• قدرت بیان عقاید و به اشتراک گذاشتن دانسته¬ ها به طور علمی
• مهارت شهروندی گفت¬ وگو
• قدرت تعامل و کارگروهی
• آشنایی با شیوه¬‌ی پژوهش علمی
• ایجاد دید تحلیلی دوسویه در افراد
• تربیت انسان¬ هایی دور از تعصب و تحجر علمی که موجب شکل¬ گیری بستری مناسب برای برگزاری اتفاقاتی تمدن¬ ساز هم¬چون کرسی های آزاداندیشی می¬ گردد.
• مهارت¬ های علمی و کاربردی مدیریت زمان، نقد صحیح و اخلاقی
• تسلط بر منطق استدلالی و فن بیان

حامیان و برگزارکنندگان پنجمین دوره قهرمانی مباحثه علمی

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
موسس قاف
گروه پویش